Пълен запис от провелото се на 26 януари редовно заседание на Общински съвет – Търговище.