Пълен запис от провелото се на 23 декември редовно заседание на Общински съвет – Бяла.