Контакти

 КИС ООД  EИК: 117615472 

 

АДРЕС: 

 град Русе, улица „Николаевска“ 2, ет. 4 


РЕДАКЦИЯ:

 телефон: 0879 / 99 22 95 

 e-mail:  news@kiss13.nеt

 
РЕКЛАМА: 

 телефон: 0899 / 66 10 68 

 e-mail:  sales13@аbv.bg

 

 

 СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 АДРЕС: 
 
град София, бул. „Шипченски проход“ 69 

 УЕБСАЙТ:   www.cem.bg  

 ТЕЛЕФОН:    02 / 9708810 

 E-MAIL:   office@сеm.bg