Пълен запис от провелото се на 27 януари редовно заседание на Общински съвет – Две могили.