Пълен запис от провелото се на 23 февруари редовно заседание на Общински съвет – Търговище.