Пълен запис от провелото се на 24 февруари редовно заседание на Общински съвет – Две могили.