Пълен запис от провелото се на 31 януари редовно заседание на Общински съвет – Бяла.