Пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Русе Пенчо Милков и началника отдел „Информационни технологии“ Николай Кутинчев, във връзка с първите публично достъпни данни на новата географска информационна система.