Пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Русе Пенчо Милков, във връзка с предстоящите ремонти на уличната мрежа и други актуални за града теми.