Пълен запис от провелото се на 29 февруари редовно заседание на Общински съвет – Търговище.