Пълен запис от провелото се на 26 февруари редовно заседание на Общински съвет – Бяла.