Пълен запис от провелото се на 25 април редовно заседание на Общински съвет – Търговище.