Пълен запис от провелото се на 26 април редовно заседание на Общински съвет – Две могили.