Пълен запис от провелото се на 28 февруари редовно заседание на Общински съвет – Разград.