Пълен запис от провелото се на 24 март редовно заседание на Общински съвет – Две могили.