Пълен запис от провелото се на 26 май редовно заседание на Общински съвет – Две могили.