Пълен запис от провелото се на 25 май редовно заседание на Общински съвет – Бяла.