Гледайте днешния епизод на предаването „Видимо и невидимо“: Business club с Георги Найденов. Негов гост е Петко Карамочев.

Ето и темите в предаването:

  • Какво би означавала рецесия през 2023 г. за инвеститорите? Ако настъпи такава, това означава ли, че инвеститорите няма да могат да правят пари или всеки пазар предлага възможности, от които могат да се възползват, стига да знаят къде да търсят?.
  • В периоди на нисък или никакъв икономически растеж склонни ли са големите компании да превъзхождат по-малките? Има ли това смисъл, тъй като по-големите компании обикновено имат по-разнообразни потоци от приходи, по-стабилна клиентска база и по-предвидима верига за доставки? Ще се затруднят ли по-малките компании и доколко за тях може да бъде предизвикателство да продължат да растат с темпове, които подкрепят разширяващия се бизнес?
  • Американското правителство достигна законоустановения лимит на дълга си от 31,4 трилиона долара на фона на противопоставянето между контролираната от Републиканска партия Камара на представителите (долната камара на Конгреса) и Демократическата партия на президента Джо Байдън. Може ли това може да доведе до фискална криза през идните месеци? Крайният срок за достигане на лимита на дълга няма да има незабавен ефект, тъй като финансовото министерство е готово да започне да прилага спешни мерки за управление на паричните средства, за да предотврати неизпълнението на вече съществуващите задължения. Какви са по-сериозни рискове ще надвиснат над американската администрация към юни, когато ще наближи денят, след който министерството ще изчерпи капацитета на спешните мерки?
  • Докладът за състоянието на заетостта на САЩ от Бюрото по трудова статистика дава надежди, че увеличението на лихвите няма да доведе до сериозен ръст на безработицата. Ръстът на работните места е по-бърз от очакваното, индексът за трудова активност се увеличи, а заплатите, измерени в средни почасови доходи, намаляха. Изглежда ли нереалистично тази ситуация да продължи дълго и доколко тя ще определя решенията на Фед и другите централни банки занапред? Ще продължи ли повишението на лихвите дългосрочно?
  • Тазгодишната зима е белязана с нова серия уволнения в американските медии като Си Ен Ен, „Вокс“ и „Вашингтон Пост“ – тенденция, продължаваща на фона на мрачния икономически пейзаж. Те не са от мащаба на тези в големите хай тек компании като „Гугъл“ (съкратила 12 000 работни места), но средствата за масова информация също са засегнати от спада на приходите от реклама и забавянето на икономиката. Какво ще последва от това?
  • Днешният свят на стремглаво развиващи се технологии, иновации, технологични компании гиганти, изкуствен интелект, блокчейн технологии и криптовалути, поставя нови предизвикателства пред националната сигурност на всяка една държава. Добрата новина е, че новите заплахи са вече припознати като такива и в редица държави е стартирало предприемането на мерки с цел тяхното елиминиране. Проблемът обаче идва от факта, че всички тези нови заплахи са недостатъчно познати на правителствата и съответните органи, защото произтичат от стремглавото технологично развитие на частни компании и често пъти се видоизменят прекалено бързо. Как да предотвратим това?
  • Глобалният растеж се забавя рязко, като е вероятно допълнително забавяне, тъй като все повече страни ще изпадат рецесия. Ще има ли дълготрайни последици, които е възможно да са опустошителни за хората в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики? За да постигнат ниски темпове на инфлация, стабилност по-бърз растеж, биха ли могли политиците да пренасочат фокуса си от намаляване на потреблението към стимулиране на производството? Не трябва ли политиките да се стремят да генерират допълнителни инвестиции и да подобрят производителността и разпределението на капитала, които са от решаващо значение за растежа и намаляването на бедността?
  • Каква е връзката между икономиката и националната сигурност? Всеобщото мнение е, че националната сигурност е в пряка зависимост от стабилността, просперитета и пазарната ориентация на всяка икономика. Къде сме ние?

ЗАБЕЛЕЖКА: Предаването е външна продукция. Изложените в него мнения и позиции са авторски виждания на неговия водещ, продуцент и/или събеседник, и не изразяват непременно позицията на телевизия КИС 13.