Пълен запис от провелата се в Община Търговище информационна среща във връзка с новата програма за енергийна ефективност.