Запис от провелото се обществено обсъждане на план-сметката за чистота на община Търговище през 2024 година.

На нея заместник-кметът на Търговище Валентин Велчев представя разпределението на средствата и разходите по дейности за следващите 12 месеца.