Запис от онлайн приемната на кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров.

На нея той отговаря на въпроси на граждани по актуални за града и общината въпроси.