На днешното заседание на Общински съвет – Русе кметът на Общината Пенчо Милков отчете свършеното през вече изтичащия мандат.

Вижте акцентите в дейността на Общинската администрация през последните четири години.