Пълен запис от провелото се на 14 декември обществено обсъждане на план-сметката за чистота на Община Търговище през 2023 година.