Пълен запис от провелото се на 30 март редовно заседание на Общински съвет – Търговище.