Пълен запис от провелото се на 30 април редовно заседание на Общински съвет – Разград.