Пълен запис от провелото се на 26 март редовно заседание на Общински съвет Разград.