Пълен запис от провелото се на 23 май редовно заседание на Общински съвет – Разград.