Пълен запис от провелото се на 29 март редовно заседание на Общински съвет – Две могили.