Пълен запис от провелото се на 16 февруари заседание на Общински съвет – Две могили.

На него местният парламент разгледа и гласува бюджета на Общината за 2024 година.