Пълен запис от провелото се на 28 март редовно заседание на Общински съвет – Бяла.