Пълен запис от провелото се на 27 април редовно заседание на Общински съвет – Бяла.