Пълен запис от провелото се на 15 ноември учредително заседание на Общински съвет – Две могили.

На него новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кметът на Община Две могили положиха клетва и встъпиха в длъжност.