Пълен запис от провелото се на 6 декември извънредно заседание на Общински съвет – Две могили.