Пълен запис от провелото се на 15 февруари извънредно заседание на Общински съвет – Бяла.

На него местният парламент разгледа и гласува бюджета на Общината за 2024 година.